E-MOTION GRA PROJEKTOWA

Gra symulacyjna skłania uczestników do praktycznego wykorzystania reguł i doświadczenia pracy w zmiennym środowisku projektowym. Angażuje i uświadamia działanie i funkcjonowanie procesów oraz powiązania pomiędzy nimi.

Opis szkolenia

To będzie przełom dla firmy i dla Ciebie osobiście. Twoja firma otrzymała grant na budowę i wprowadzenie na rynek ultranowoczesnego motocykla o napędzie elektrycznym. Wreszcie! Po dwóch latach prac badawczych i eksperymentów projekt może ruszyć. Zostałeś kierownikiem projektu. To strategiczne przedsięwzięcie w Twojej firmie, a dla Ciebie największe wyzwanie w życiu.

Twoim zadaniem jest przeanalizować dane, zaplanować projekt i zarządzać nim od początku do zakończenia. W ten właśnie sposób rozpoczynają się projekty, niektóre z nich kończą się sukcesem… większość niestety nie. Dobre zarządzanie jest kluczem. Masz go w swoich rękach.

Gra symulacyjna E-Motion w realistycznym środowisku odtwarza szanse i zagrożenia, które stają przed każdym rzeczywistym projektem. Pozwala doświadczyć jak użytecznym narzędziem może być Project Management.

W gry trakcie uczestnicy przyjmują role w zespole  projektowym, który ma doprowadzić do wykonania zadania – budowy motocykla i wdrożenia na rynek. W sferze zarządczej scenariusz umożliwia praktyczne zastosowanie dobrych praktyk i metodyk zarządzania w symulowanym środowisku.

Uczestnicy są podzieleni na 4-5 osobowe zespoły. Każdy zespół otrzymuje wstępne informacje dotyczące założeń projektu określające korzyści, rezultat, czas i budżet. Od tego momentu realizowane są pierwsze zadania.

W miarę postępów, w oparciu o stopniowo napływające informacje, zespół przygotowuje, planuje i realizuje projekt. Żeby prowadzić grę z sukcesem musi, podejmując decyzje, wykorzystywać wiedzę metodyczną. Po zaplanowaniu projektu zespoły przechodzą do realizacji. Do ich dyspozycji są zarówno informacje zarządcze jak i fizyczne elementy konstrukcyjne, które trzeba złożyć zgodnie z zatwierdzonym planem. W zakresie projektu jest również przygotowanie planu marketingowego i rozpoczęcie kampanii marketingowej.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • Ocenić zasadność projektu oraz podejmować decyzje strategiczne o uruchomieniu lub odrzuceniu projektu;
 • Określić zakres odpowiedzialności szczebli zarzadzania w realizacji projektu;
 • Budować zespoły zarządzania projektem i roli kierownictwa w podejmowaniu decyzji strategicznych w projekcie;
 • Poznają zasady konstruowania planu projektu w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu kontroli i bezpieczeństwa projektu;
 • Kontrolować projekty, reagować na zagrożenia i wykorzystywać szanse
Program szkolenia

Wszystkie nasze programy są oparte na uczeniu się poprzez działanie. Inicjujemy i wzmacniamy efekty uczenia się poprzez angażujące zadania, prezentacje, ćwiczenia grupowe, indywidualne studia przypadków oraz tworzenie indywidualnych planów działania.

Pigułka wiedzy

 • Uczestnikom udostępniana jest pigułka wiedzy nt. zarządzania projektami, która przygotowuje ich do wzięcia udziału w grze.

Dzień 1

 • Wybór najkorzystniejszej opcji biznesowej
 • Budowa uzasadnienia biznesowego
 • Wybór personelu projektu
 • Planowanie projektu
 • Tworzenie diagramu następstwa produktów
 • Harmonogramowanie projektu
 • Reakcja na zagadnienia
 • Przeprowadzenie ewaluacji projektu
 • Prezentacja rezultatów