REKRUTACJA KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW

Rola Kierownika Projektu jest jedną z dwóch (poza sponsorem) kluczowych ról decydujących o sukcesie lub porażce projektu.  Idealny kierownik projektu powinien być wyposażony w kompetencje pozornie sprzeczne, a jednak komplementarne.

 1. KOMPETENCJE TECHNICZNE. Twardy zestaw kompetencji. Opisuje pożądany poziom wiedzy i umiejętności zarządzania projektem. Od formułowania celu, poprzez budowanie zespołu, tworzenie planu, oceny ryzyk projektu, a następnie umiejętność kontrolowania i monitorowania wszystkich parametrów.
 2. KOMPETENCJE BEHAWIORALNE. Obejmują ten obszar wiedzy i umiejętności, który jest powiązany mocno z osobą kierownika projektu i pomaga mu realizować „zarządczy” aspekt nadzoru nad projektem. Zestaw ten obejmuje m.in. Przywództwo, zaangażowanie i osobistą motywację, kreatywność generowania rozwiązań, zorientowanie na wyniki, a także radzenie sobie z sytuacjami trudnymi takimi jak umiejętność rozwiązywania konfliktów i kryzysów.
 3. KOMPETENCJE KONTEKSTOWE. W ramach tej grupy ważne jest jak kierownik projektu kontaktuje się z organizacja stałą w celu zwiększenia szans na powodzenie projektu, jak rozumie i potrafi ocenić zasoby dostępne dla projektu.

Podejmujemy się rekrutacji kierowników projektów i szefów biur zarządzania projektami (PMO) dla różnych branż. W procesie rekrutacyjnym łączymy nasze doświadczenie w zarzadzaniu projektami z kompetencjami miękkimi. Dla każdego zlecenia budujemy dedykowany zespół, bo chociaż kompetencje kierownika projektu są uniwersalne, to potrzeby poszczególnych organizacji są specyficzne.

Proces rekrutacji przeprowadzamy w pełni, od budowy profilu kompetencyjnego, poprzez wyszukanie na rynku i ocenę kandydatów, aż po wdrożenie wybranego kandydata do obowiązków.

<grafika>

<proces wyboru kandydata>

 1. Budowa profilu kompetencyjnego
 2. Model oceny kandydata
 3. Rekrutacja (wewnętrzne bazy danych/badanie rynku)
 4. Analiza i ocena CV
 5. Assessment Center (kompetencje techniczne i behawioralne)
 6. Wywiady indywidualne
 7. Rekomendacje
 8. Wdrożenie na stanowisku pracy
 9. Okresowa ocena

Jednym z kluczowym czynników sukcesu w rekrutacji jest prawidłowe wdrożenie kandydata w okresie krótko i średnio terminowym dlatego oferujemy również wsparcie w tym zakresie.

Rezultatem tego działania jest zatrudnienie i wdrożenie w organizacji w pełni kompetentnego, samodzielnego kierownika projektu lub osoby, która w organizacji będzie wdrażać standardy zarządzania projektami i tworzyć podwaliny pod wyspecjalizowane biuro zarządzania projektami (PMO)