OPTYMALIZACJA PROCESÓW IT

W większości wypadków procesy teleinformatyczne, jako procesy wspierające mają olbrzymi wpływ na efektywność organizacji. Kluczowe procesy biznesowe źle wsparte rozwiązaniami IT w sposób istotny ograniczają potencjał ludzi i są źródłem licznych frustracji.

Consulting w zakresie optymalizacji procesów IT pozwoli:

  • Dobrać nowe lub zoptymalizować istniejące narzędzia informatyczne tak, by w efektywny sposób wspierały biznes,
  • Zapobiec zjawisku powielania danych poprzez zdefiniowanie „jedynych źródeł prawdy” w stosowanych systemach
  • Określić wymagany poziom uprawnień dla poszczególnych użytkowników adekwatny do realizowanych przez nich zadań
  • Zapewnić bezpieczeństwo i skalowalność systemów

W oparciu o techniki modelowania procesów, narzędzia analizy systemowej i modele zarządzania usługami IT (m. in. ITIL ®) nasi konsultanci wspólnie z Klientem:

  • Przeprowadzą inwentaryzację istniejących procesów, systemów i usług informatycznych
  • Określą nieciągłości związane ze wsparciem kluczowych procesów biznesowych systemami IT
  • Zaproponują obszary usprawnień
  • Zaplanują działania związane z wdrożeniem usprawnień
  • Będą monitorować wdrażane usprawnienia oraz osiągane przez nie efekty

Usługa ma również zastosowanie podczas planowania wdrożenia kluczowych systemów IT, takich jak systemy klasy CRM i ERP. W tym wypadku wynikiem przeprowadzonej optymalizacji jest również opis wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych dla wdrażanego systemu, pozwalający na optymalny wybór rozwiązania.