Piotr Zieliński

Piotr Zieliński

Konsultant strategiczny

Zadaj pytanie

Biografia

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył podyplomowe studia zakończone certyfikatem MBA na Universite de Paris I Ecole de Management de la Sorbone Gestion & Economie d’enterprise, otrzymał certyfikat Growth modeling survival analysis idEC wydany przez Universitat Pompeu Fabra Barcelona, posiada certyfikat uprawniający do prowadzenie różnorodnych sesji szkoleniowych, programów rozwojowych i sesji szkoleniowych w oparciu o model Extended DISC, posiada certyfikat coacha wydany przez Międzynarodową Organizację Szkoleniową LIMRA International.

Piotr posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych, doradczych i coachingowych na wszystkich poziomach zarządczych.
Brał udział w wielu dużych, nowatorskich projektach dotyczących kreacji nowych strategii biznesowych, tworzenia nowych usług i produktów.
Główne obszary specjalizacji to zarządzanie zmianą, efektywne funkcjonowanie organizacji i rozwój kadry menadżerskiej przy projektach trudnych i zagrożonych.
Pełnił funkcję partnera i senior konsultanta w dziale doradztwa biznesowego dla jednej z czołowych firm doradczych. Pracował z klientami w biurach w Polsce, Izraelu i USA.
Jego doświadczenie zawodowe jest związane z pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej działających w obszarze inwestycji biurowych, mieszkaniowych oraz zarządzania nieruchomościami, gdzie odpowiedzialny był za za procesy Mergers and acquisitions (M&A), w szczególności za koordynację wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie, wsparcie dla spółek w trakcie całego procesu, nadzoru nad finalizacją transakcji oraz doradztwo i konsulting.
Jest ekspertem w zarządzaniu procesami fuzji i przejęć (M&A), wsparcia potransakcyjnego (post-merger integration PMI), kreacji nowej strategii biznesowej oraz nadzoru właścicielskiego. Z sukcesem zrealizował 24 projekty dla wiodących polskich i międzynarodowych firm z branży deweloperskiej (budownictwo mieszkalne i komercyjne), farmaceutycznej i telekomunikacyjnej na łączną kwotę ponad 600 mln euro.

W każdym z wyżej wymienionych projektów odpowiadał za kompleksową realizację celów strategicznych począwszy od doradztwa biznesowego dla klientów w obszarze kompleksowej transformacji, opracowywania strategii poprzez realizacje biznesowego due diligence i vendor due diligence.
Posiada rozległą wiedzę i doświadczenie w zakresie finansów korporacyjnych, modelowania finansowego, wyceny przedsiębiorstw, struktury kapitałowej i analizy ratingów w zakresie fuzji i przejęć.

Aktualnie Piotr w Nowych Motywacjach za rozwój kompetencji menadżerów najwyższego szczebla.

Artykuły

Pozostali członkowie zespołu

Zadaj pytanie

Piotr Zieliński

Piotr Zieliński

Konsultant strategiczny


Polityka Prywatności