Alicja Czosnyka

Alicja Czosnyka

Doradca klienta

Zadaj pytanie

Biografia

Związana z Nowymi Motywacjami  od dwóch lat. Zajmuje się koordynacją szkoleń z zakresu Zarządzania Projektami   oraz certyfikacją PRINCE2.

Obowiązki:

  • Kontakt z Klientem – sprzedaż i koordynacja szkoleń otwartych z zakresu zarządzania projektami
  • organizacja szkoleń otwartych PRINCE2Foundation i Practitioner
  • Kontakt z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie i Akademią Górniczo-Hutniczą w zakresie studiów podyplomowych i studiów MBA z zarzadzania projektami – logistyka szkoleń i certyfikacja
  • Obsługa zamówień publicznych
  • kontakt z PEOPLECERT -jednostką akredytującą w zakresie egzaminów, certyfikatów PRINCE2 i akredytacji trenerów
  • kontakt z The Stationery Office (TSO) – zamówienia podręczników, m.in. PRINCE2 – Skuteczne zarzadzanie projektami
  • współpraca z Sprint Consulting w zakresie rejestracji uczestników szkoleń SCRUM

Artykuły

Pozostali członkowie zespołu

Zadaj pytanie

Alicja Czosnyka

Alicja Czosnyka

Doradca klienta