Aleksandra Szymczyk

Aleksandra Szymczyk

Trener

Zadaj pytanie

Biografia

Aleksandra Szymczyk jest z wykształcenia psychologiem, specjalizującym się od początku kariery zawodowej, w zakresie psychologii organizacji i marketingu. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie. Marketingowego Zarządzania Firmą. Ukończyła szereg szkoleń i programów rozwojowych związanych z HRM oraz rozwojem organizacji biznesowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe o charakterze specjalistycznym, menedżerskim i konsultingowym.

Zanim rozpoczęła współpracę z Nowymi Motywacjami, kierowała największym zespołem
HR-owym w Polsce, zrządzając 1200-stu osobowym Departamentem Zasobów Ludzkich w Poczcie Polskiej S.A. a także Zespołem HR i Kadrowo – Płacowym w najdynamicznej rozwijającej
się w Polsce organizacji z sektora finansowego – Banku Pocztowym S.A. W obu organizacjach była odpowiedzialna za zarządzanie dynamiką efektywności pracowników Front Office i Back Office oraz za współzarządzanie kluczowymi miarami efektywności. Realizowała projekty restrukturyzacyjne oraz zarządzała relacjami pracowniczymi i była odpowiedzialna
za przestrzeganie prawa pracy. Aktywne budowała i realizowała strategie rozwoju we współpracy z Zarządem i Menedżerami oraz budowała i wdrażała politykę personalną, rozwojową
oraz wewnętrzną i zewnętrzną strategię Employer Branding’u. W obszarze zarządzania kulturą organizacyjną – tworzyła i realizowała nowatorski program wdrażania proefektywnościowej Kultury Korporacyjnej. W obszarze zarządzania budżetem kosztów osobowych i pozaosobowych kosztów pracowniczych budowała budżety we współpracy z Biznesem i Kontrolingiem Finansowym i była odpowiedzialna za elastyczną ich realizację, dostosowaną do dynamiki biznesu. Optymalizowała budżety kosztowe z zachowaniem efektywności zarządzania zasobami ludzkimi, budowała i realizowała systemy wynagrodzeń zasadniczych, systemy wynagrodzeń zmiennych oraz systemy motywowania pozafinansowego, wspierające cele strategiczne.

Posiada doświadczenie w zarządzaniu spółką BPO w randze członka zarządu oraz wykładowcy Uniwersyteut Łódzkiego – Socjologia Stosowana w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi.

Wcześniej pracowała w BRE Banku S.A.(obecnie mBank), wspierjąc pracowników w doskonaleniu umiejętności, podnoszeniu poziomu kwalifikacji zawodowych, uzupełnianiu kompetencji potrzebnych organizacji do pozytywnej odpowiedzi na potrzeby klientów i realizacji celów biznesowych, w tym w obszarze wdrażania narzędzi zarządzania personelem, realizacji działalności szkoleniowej, działań trenerskich i consultingu wewnętrznego, w tym w roli HR business partnera.

Pocżątek jej kariery zawodowej jest związany z konsultingiem w obszarze rekrutacji, szkoleń, działania doradczych zależnych od specyficznych potrzeb klientów.

Artykuły

Pozostali członkowie zespołu

Zadaj pytanie

Aleksandra Szymczyk

Aleksandra Szymczyk

Trener


Polityka Prywatności