Narzędzia HR

OCENA KOMPETENCJI 360°

Narzędzie e-360 pozwala w szybki i profesjonalny sposób dokonać oceny kompetencji metodą 360° – ocena z różnych perspektyw.
 
 

OCENA OKRESOWA

Narzędzie e-SOOP pozwala na dokonywanie oceny okresowej w dwóch etapach: 1.Wstępna ocena przełożonego i samoocena pracownika 2.Ocena końcowa przełożonego, a następnie zbudowanie Indywidualnego Planu Rozwoju pracownika po lub w trakcie spotkania przełożonego z pracownikiem.
 

SATYSFAKCJA PRACOWNIKÓW / MOCNE I SŁABE STRONY ORGANIZACJI

Poznaj szczegółowe obszary satysfakcji pracowników, ich istotność i oczekiwane zmiany. Zwiększaj zaangażowanie pracowników dzięki zrozumieniu ich oczekiwań.
 
 

BADANIA KULTURY ORGANIZACYJNEJ

Poznaj charakter i siłę kultury organizacyjnej oraz jej znaczenie dla organizacji. Poznaj różnice w postrzeganiu kultury przez dowolnie zdefiniowane grupy pracowników (np. w poszczególnych komórkach organizacyjnych), które pomagają bądź przeszkadzają w skutecznym wdrażaniu zmian.
 

AUDYT ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

Poznaj narzędzie oparte na metodyce wychodzącej od poznania zasad funkcjonowania, panujących reguł, modelu zarządzania, celów i zadań

Pozostałe metody i narzędzia