Badania online

W badaniach on-line docieramy bezpośrednio do pracowników organizacji, poszukując wiedzy u samego źródła. Realizujemy zarówno proste ankiety weryfikujące potrzeby i oczekiwania uczestników szkoleń, jak i zaawansowane badania organizacji pod kątem kultury organizacyjnej, satysfakcji pracowników, komunikacji, procesów biznesowych. Nasze podejście sprzyja dopasowaniu się do rzeczywistych potrzeb naszych klientów i precyzyjnemu celowaniu w specyficzne dla organizacji problemy. Umożliwiamy realizację badań przy użyciu dowolnych urządzeń, a także uwzględniając indywidualne uwarunkowania naszych klientów.

Pozostałe metody i narzędzia