Zarządzanie Agencją

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ POŚREDNICTWA FINANSOWEGO LUB AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ

IDEA PROGRAMOWA

Tak samo jak zmieniło się podejście do sprzedaży w ostatnich latach, tak samo zmieniło
się podejście do zarządzania. Obecnie rolą managera nie jest już tylko czytanie i przesyłanie raportów, czy delegowanie zadań do wykonania. Nowoczesne i skuteczne zarządzanie nie dotyczy pracowników, ale też samych managerów. Nowoczesny i skuteczny manager to taki, który z jednej strony jest nastawiony na osiąganie wyników swojej firmy, realizowanie celów biznesowych,
przy jednoczesnym dbaniu o rozwój pracowników i komunikowanie się z nimi odpowiednio
do ich poziomu rozwoju.

Mamy świadomość tego, że zarządzanie placówką pośrednictwa finansowego lub agencji ubezpieczeniowej jest bardzo ciekawe, ale jednocześnie wymagające. Duża ilość spotkań, ambitne cele, coraz bardziej świadomi klienci oraz pracownicy, którzy potrzebują uwagi,
to wszystko powoduje, że można się zwyczajnie pogubić i wypaść z dobrego kierunku działania.
Co jest priorytetem? Jak powinienem zareagować na opór dobrego pracownika? Jak zmobilizować ludzi do efektywniejszej pracy? Jak zmobilizować siebie do efektywniejszej pracy? Co zrobić, kiedy pojawia się błąd, kolejny raz w tej samej sprawie? Jak poradzić sobie w tym wszystkim ze stresem
i dobrze zarządzić sobą w czasie?

To tylko niektóre z pytań, które słyszymy od uczestników naszych szkoleń. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców w branży finansowej, stworzyliśmy autorski program „Skuteczne zarządzanie placówką pośrednictwa finansowego lub agencji ubezpieczeniowej”.

ZAŁOŻENIA

 • Projekt dedykowany jest właścicielom pośrednictw kredytowych lub agencji ubezpieczeniowych, którzy zarządzają zespołem oraz chcą rozwinąć swoje umiejętności managerskie.
 • Program został przygotowany w oparciu o badanie potrzeb, które przeprowadziliśmy wśród przedstawicieli branży, osób, które prowadzą minimum 3-osobowe firmy finansowe. Tematy poszczególnych modułów, czas ich trwania oraz intensywność, zostały dopasowane
  do zgłaszanych potrzeb.
 • Jest to cykl połączonych ze sobą modułów. Całość została zaprojektowana tak, aby każdy uczestnik mógł indywidualnie zdecydować, czy weźmie udział we wszystkich, czy tylko
  w wybranych szkoleniach. Uczestnicy, którzy potraktują projekt jako proces, czyli wybiorą minimum 2 moduły, otrzymają od nas między modułami pigułki wiedzy, jako narzędzie podtrzymania zaangażowania w rozwoju. Takimi pigułkami będą inspirujące nagrania wideo, artykuły, zadania do wykonania lub telekonferencje z trenerem prowadzącym.
 • Projekt składa się z 1 i 2-dniowych modułów, które będą się odbywać w czwartki lub soboty oraz piątki i osoboty. Warsztaty będzie prowadzić trener – praktyk, który posiada doświadczenie w zarządzania właśną firmą w branży finansowej.
 • Każdy uczestnik będzie mieć możliwość oceny swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju oraz będzie mieć możliwość obserwacji przyrostu swoich kompetencji w trakcie projektu.

FORMA PRACY

Gwarantujemy intensywną i atrakcyjną formę pracy podczas szkoleń. Projekt będzie treningiem zachowań z informacją zwrotną od trenera i uczestników, pracą warsztatową z minimalną ilością wykładu. Położymy nacisk na wymianę doświadczeń, wypracowanie konkretnych rozwiązań
oraz schematów działania. W trakcie szkoleń będą wykorzystywane gry, praca ze stadium przypadków odnoszącego się do codziennej realnej pracy, Video Coach (trening zachowań
z wykorzystaniem najnowszych technologii), praca na gotowych scenariuszach.

CELE

 • Wzmocnienie umiejętności w obszarach zarządzania, które przełożoną się na wzrost wyników pośrednictwa finansowego lub agencji ubezpieczeniowej i jego ludzi.
 • Rozwinięcie umiejętności wpływających na utrzymanie zaangażowania pracowników,
  aby utrzymać efektywność pracy oraz stabilność zatrudnienia w firmie.
 • Zwiększenie swojej własnej efektywności, co pozytywnie wpłynie na utrzymanie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

I MODUŁ Skuteczne zarządzanie – wyznaczanie celów i osiąganie zaplanowanych wyników

Czas trwania: 1 dzień

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Rozwijać i budować relacje z pracownikami tak, aby wspierać ich realizację zadań.
 • Diagnozować sytuację pracownika i elastycznie stosować różne style zarządzania.
 • Efektywnie stosować różne narzędzia managerskie, w tym:
  • Planować i delegować zadania.
  • Uzgadniać z pracownikami cele zgodnie z regułą SPECYFI.
  • Budować zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności u pracownika za realizację celów.
  • Zadawać mocne pytania, które zmobilizują pracownika do działania.

1. Specyfika pracy szefa firmy finansowej i jego pracowników – role oraz odpowiedzialność:

 • Zakres odpowiedzialności w procesie zarządzania – rola i odpowiedzialność szefa a wyniki finansowe firmy.
 • Zarządzanie zorientowane na rezultaty – konsekwencja managera.
 • Budowanie odpowiedzialności za cele po stronie pracowników.

2. Rozwój pracownika a wyniki finansowe pośrednictwa finansowego lub agencji ubezpieczeniowej:

 • Kompetencje i zaangażowanie – dwa wymiary rozwoju pracownika.
 • Krytyczne momenty na drodze zawodowej pracownika w branży finansowej.
 • Autodiagnoza własnego stylu pracy.
 • Style przywództwa: dyrektywność czy orientacja na relacje z ludźmi- co jest lepsze
  dla zarządzania w branży ubezpieczeniowej?
 • Analiza własnego zespołu i wybranych pracowników pod kątem rozwoju kompetencji wpływających na wynik firmy.

3. Uzgadnianie celów i delegowanie zadań – kluczowy czynnik efektywnej pracy zespołu
i poszczególnych jego członków:

 • Uzgadnianie oraz kontraktowanie celów, jako sposób na efektywną pracę zespołu
  i poszczególnych osób.
 • Formułowanie celów z uzwględnieniem podejścia SPECIFY – struktura rozmowy.
 • Rozmowy planujące i delegujące w odniesieniu do codziennej rzeczywistości.
 • Lista pytań, które warto zadać w tracie takich rozmów.

MODUŁ II Skuteczne zarządzanie – Monitowanie realizacji celów i egzekwowanie obowiązków pracownika
Czas trwania: 1 dzień

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej, która będzie mobilizowała pracownika
  do efektywniejszego działania.
 • Konsekwentnie monitorować i rozliczać z realizacji zaplanowanych działań i rezultatów.
 • Prowadzić rozmowy podsumowujące w stylu angażującym i forsującym.
 • Podsumowywać dotychczasowe działania i wyznaczać działania rozwojowe dla pracownika.

1. Informacja zwrotna jako skuteczne narzędzie wspierania rozwoju pracowników
i osiągania wyników sprzedażowych:

 • Dlaczego informacja zwrotna potrzebna pracownikowi i managerowi?
 • Siła motywujących komunikatów – wywieranie wpływu na pracownika poprzez odpowiedni dobór słów.
 • Model FUKO i „Z” – udzielanie informacji dyrektywnie oraz prowadząc dialog.
 • Główne zasady udzielania informacji zwrotnej, które angażują pracownika.
 • Lista pytań, które wpływają na świadomość i motywację pracownika.

2. Konsekwencja w zarządzaniu i dbałość o wynik, czyli skuteczne egzekwowanie zadań:

 • Monitorowanie a kontrolowanie – różnice w podejściu.
 • Cel i struktura rozmowy monitorującej.
 • 4 sytuacje w trakcie monitorowania – trudne zachowania pracowników przy rozliczaniu działań i rezultatów.
 • Minitorowanie w przypadku bliskich relacji w firmie.
 • Asertywne wyznaczanie granic i wskazywanie zakresu odpowiedzialności – 3 kręgi wpływu.
 • Podsumowywanie efektów pracownika w perspektywie miesiąca, kwartału i półrocza- zasady oceniania i wyznaczania działań rozwojowych dla pracownika.

MODUŁ III Skuteczne zarządzanie – Pozafinansowe formy motywowania pracownika
Czas trwania: 1 dzień

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Rozwijać motywację pracowników.
 • Stosować adekwatne narzędzia do nagradzania i sankcjonowania zachowań pracownika.
 • Prowadzić rozmowę nagradzającą i sankcjonującą wraz z wymierzaniem adekwatnych
  do sytuacji konsekwencji.
 • Rozpoznawać gry psychologiczne w jakie grają pracownicy oraz sami managerowie.
 • Przerywać gry psychologiczne oraz asertywnie wyznaczać granice pracy.

1. Czynniki wpływające na motywację pracownika:

 • 8 czynników psychologicznych wpływających na efektywność pracy.
 • Wpływ wyboru i kontrolowania na motywację.
 • 3 poziomy komunikowania się szefa, które zwiększają zaangażowanie w zadaniach.

2. Sankcje i nagrody – co bardziej motywuje pracownika branży finansowej?:

 • Lista obszarów, za które warto doceniać i za które warto sankcjonować.
 • Baza pozafinansowych sposobów na zmotywowanie pracownika.
 • Prowadzenie rozmów nagradzających i sankcjonujących – cele i struktura.

3. Gry psychologiczne pracowników i zarządzających:

 • Rodzaje gier psychologicznych, które utrudniają efektywną pracę.
 • Konsekwencje gier firmie finansowej.
 • Przynęty zarzucane przez pracowników i zarządzających.
 • Sposoby na przerywanie gier i sprowadzanie komunikacji na właściwe tory.
 • Asertywne wyznaczanie granic w pracy.

MODUŁ IV Skuteczne zarządzanie sobą i swoją efektywnością w czasie
Czas trwania: 1 dzień

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Proaktywnie zarządzać swoją efektywnością w dostępnym czasie pracy.
 • Tworzyć skuteczne nawyki działania.
 • Likwidować ilość rozpraszaczy, które wpływają destrukcyjnie na efektywność pracy.
 • Priorytetyzować zadania i korzystać z narzędzi do zarządzania czasem.
 • Efektywnie planować cele oraz je realizować.
 • Radzić ze sobie ze stresem, szczególnie przy dużej ilości zadań.

1. Bądź graczem, a nie ofiarą:

 • Zasady proaktywności w pracy w branży ubezpieczeniowej.
 • Język gracza i język ofiary – autodiagnoza własnego stylu zarządzania czasem.

2. Zarządzanie swoją energią:

 • 4 źródła energii i ich wpływ na realizację zadań.
 • Nawyki skutecznego działania w realności pracy pośrednictwa finansowego i agencji ubezpieczeniowej.
 • Rozpraszacze, które spowalniają działanie.

3. Zarządzanie sobą w czasie, zamiast zarządzanie czasem:

 • Priorytetyzacja zadań.
 • Zasady planowania kalendarza i tworzenia notatek.
 • Aplikacje mobilne, które ułatwiają życie zawodowe i prywatne.

4. Radzenie sobie ze stresem:

 • Główne wyzwalacze stresu w branży finansowej.
 • Korzyści i zagrożenia wynikające z sytuacji stresowych.
 • 3 sposoby na radzenie sobie z trudnymi emocjami.

MODUŁ V Skuteczne zarządzanie – Coaching narzędziowy w pracy pośrednictwa finansowego i agencji ubezpieczeniowej
Czas trwania: 2 dni

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Stosować narzędzia coachingowe takie jak umiejętność słuchania, obserwacji, zadawania pytań.
 • Prowadzić coachingowy trening umiejętności sprzedażowych swoich pracowników w formie symulacji.
 • Prowadzić obserwację pracowników na wspólnych spotkaniach z klientami oraz w trakcie rozmów telefonicznych.
 • Udzielać informacji zwrotnej w stylu coachingowym.
 • Wypracowywać cele rozwojowe z pracownikiem oraz kontraktować cele na kolejną sesję coachingu umiejętności lub obserwacji w pracy.
 • Radzić sobie w trudnych sytuacjach związanych z wdrażaniem coachingowych treningów
 • Prowadzić rozmowy rozwojowe z pracownikiem w modelu OSKAR.
 • Stosować narzędzia coachingowe do własnych celów rozwojowych.

1. Różne formy wspierania rozwoju pracowników i osiągania celów biznesowych:

 • Podobieństwa i różnice między coachingiem a innymi formami rozwoju.
 • Zasady uczenia osób dorosłych.
 • Zasady stosowania coachingowi narzędziowego i rozwojowego.

2. Coachingowy trening umiejętności sprzedażowych – symulacje i obserwacja w pracy:

 • Struktura prowadzenia treningu – zasady i narzędzia wykorzystywane w trakcie treningu
  w realności pracy w branży finansowej.
 • Struktura omawiania wniosków ze strony pracownika i udzielania informacji zwrotnej.
 • Struktura wyprowadzania celów rozwojowych dla pracownika oraz kontraktowanie monitorowania efektów pracy.
 • Trudne sytuacje w trakcie prowadzenia coachingu narzędziowego – sposoby na zachęcenie
  i zaktywizowanie pracownika.
 • Wdrożenie coachingu narzędziowego w zespole – komunikacja szefa do zespołu.

3. Prowadzenie coachingu rozwojowego w modelu OSKAR:

 • Obszary rozwojowe pracownika, na które manager ma wpływ.
 • Struktura prowadzenia rozmowy rozwojowej – model OSKAR.
 • Lista niezbędnych pytań, które mobilizują pracownika do refleksji i działania.
 • Praca z przekonaniami pracownika- jak radzić sobie z oporem do pracy lub do sprzedaży konkretnego produktu.
 • Sposoby na pobudzenie własnej kreatywności i kreatywności pracowników- Model WAKZ.

Nie znaleziono szkoleń.

Każde szkolenie otwarte realizujemy także w formie szkoleń zamkniętych.