Negocjacje

Pre-work:

 • Wypełnienie testu Kennedy’ego on-line – rozpoznanie indywidualnego stylu negocjacyjnego.
 • Analiza filmu negocjacyjnego pod kątem stylu i technik perswazyjnych.

DZIEŃ 1

 • Poligon doświadczalny – gra negocjacyjna „Operacja Strike Fighter” – diagnoza naturalnych
  i wykorzystanie poznananych narzędzi i technik negocjacyjnych w sytuacji negocjacji trójstronnych (nagranie części gry – do wykorzystanie w dalszej części szkolenia).
 • Weryfikacja wyniku testu Kennedy’ego na bazie zachowań i działań w grze – pułapki i szanse negocjacyjne.
 • 4 kluczowe wymiary negocjacji strategicznych – interes, siła, klimat, elastyczność.
 • Interes:
  • Gra: “Gwiazda na sprzedaż” – analiza układu sił kluczowych graczy po stronie klienta.
  • Przygotowanie wygrywającej strategii negocjacyjnej.
 • Siła – wprowadzenie fragmentem materiału pochodzącym z gry:
  • Źródła siły negocjacyjnej.
  • Budowanie wiarygodności (mowa ciała).
  • Jak zdać „test profesjonalizmu” przed klientem?
  • Trening mobile video-coach.

DZIEŃ 2

 • Klimat – budowanie odpowiednich relacji i atmosfery strategicznych negocjacji:
  • Wprowadzenie fragmentem materiału pochodzącym z gry.
  • Emocje „rysowane” mową ciała.
  • Biologiczne podstawy emocji – budowa mózgu.
  • Neurozadządzanie emocjami (dopamina, adrenalina, nonadrenalina).
 • Inteligencja emocjonalna w negocjacjach:
  • Techniki i strategie generowania emocjami.
  • Technika i strategie niwelowania stanów emocjonalnych.
  • Trening mobile video-coach – poznawanie technik negocjacyjnych u innych.
 • Gra – związki zawodowe – wielowymiarowa gra negocjacyjna.

Nie znaleziono szkoleń.

Każde szkolenie otwarte realizujemy także w formie szkoleń zamkniętych.