Młody Manager

...czyli jak stworzyć zwycięski zespół

IDEA ESSENCE LEARNING

Jednym z głównych motywatorów dla pokolenia Y i Z jest rozwój. Istotną kwestią jest dla nich zachowanie work-life balance. Nie zgadzają się na scenariusz akceptowany przez X-y: konieczność uczestnictwa w dwudniowym szkoleniu oznacza, że nie wykonane zadania będę nadrabiał w domu i wieczorami. Dwudniowe formaty szkoleniowe są też trudniejsze do zaakceptowania ponieważ ich sposób przyswajania informacji ma charakter impulsowy, inspiracyjny.

Rozwiązaniem dla tych grup stały się krótkie formy szkoleniowe – nazywane również essence learningiem. Essence learning – ponieważ koncentruje się na sednie, esencji danego zagadnienia. Całe spotkanie rozwojowe trwa od 2 do 4 godzin – czyli ułamek tradycyjnego szkolenia. Essence learning jest połączeniem dwóch formatów – mów motywacyjnych / inspiracyjnych i warsztatów.

ZAŁOŻENIA

Wchodzenie w sferę zarządzania ludźmi nigdy nie jest łatwe, zwłaszcza, jeśli stawiasz w tym pierwsze kroki. Management dla młodych ludzi stanowi wyzwanie także pod względem interpersonalnym – jak być dobrym kierownikiem, a zarazem partnerem w relacji? Szkolenie kładzie nacisk na budowanie autorytetu managera w oparciu o system zarządzania wykorzystujący pełen potencjał kierowanego zespołu.

KORZYŚCI

Dzięki szkoleniu:

 • poznasz reguły i zasady tworzenia efektywnych zespołów
 • nauczysz się rozpoznawać potrzeby swojego zespołu
 • będziesz potrafił dopasować się do potrzeb swojego zespołu
 • dowiesz się jak dbać o motywację zespołu

DLA KOGO?

Na szkolenie zapraszamy osoby, które awansowały na stanowisko kierownicze lub przygotowują się do tej roli.

Czas trwania: 4 godziny

MODUŁ I – Pierwsze klocki – etapy budowania zespołu: 

 • Formowanie się zespołu
 • Etap konfliktów
 • Wygaszanie entuzjazmu
 • Gotowość do pracy

MODUŁ II – Ustanawianie reguł:

 • Tworzenie ramowych planów współpracy
 • Określanie pionowych i poziomych zasad komunikacji
 • Klarowne formułowanie oczekiwań i autoprezentacja (nagrania wideo)
 • Sfery kontaktu – wyznaczanie granic bezpieczeństwa funkcjonalnego

MODUŁ III – Ja-motywator:

 • Jakie są potrzeby mojego zespołu i jak je skutecznie identyfikować?
 • Potrzeby indywidualne pracowników – czy wykorzystywać informacje uzyskane prywatnie? – budowanie granic zaufania
 • Identyfikowanie kotwic motywacyjnych pracowników
 • Podstawowe błędy przekonywania i przekazywania celów

Każde szkolenie otwarte realizujemy także w formie szkoleń zamkniętych.