Mistrz wystąpień publicznych

Grupa docelowa:

Osoby mające styczność z koniecznością wystąpień publicznych w sferze biznesu, managerowie, coachowie, trenerzy, osoby prowadzące oficjalne spotkania biznesowe, osoby zainteresowane tematyką wywierania wpływu na grupę, chcące poznać tajniki perswazyjnej mowy ciała i perswazyjnego języka prezentacji;

Osoby, które zawodowo zajmują się kontaktem z mediami; osoby, które w swojej pracy wykorzystują wystąpienia publiczne do osiągania celów zawodowych; managerowie, którzy chcą zwiększyć swoją skuteczność w przekonywaniu słuchaczy do swoich racji; managerowie, którzy występując przed audytorium chcą wzbudzać jak najlepsze wrażenie; osoby, które posiadają podstawowy warsztat wystąpień publicznych
i chcą opanować więcej aspektów swojej autoprezentacji w kontakcie z odbiorcą

Kluczowe zagadnienia:

Bez względu na to czy występujemy przez zespołem pracowników, przekazując zadania do wykonania, przez zarządem, przekonując go do swoich pomysłów, salą pełną słuchaczy, którym opowiadamy o planach rozwoju firmy czy przed kamerą reprezentując swoją instytucję przed nieograniczoną publicznością, musimy zachować jednakowy profesjonalizm i opanować równie wiele aspektów swojej przemowy. Budowanie wizerunku osoby godnej zaufania, za którą gotowi są podążać wszyscy słuchacze, okazuje się dziś być jedną z najważniejszych umiejętności towarzyszących atutom biznesowych sprawnego managera.

Warsztat zaawansowanych wystąpień publicznych został zaprojektowany tak, by wynieść umiejętności uczestników na wyższy poziom, dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod pracy z nośnikami medialnymi. Praca z kamerą i mikrofonem umożliwią uczestnikom dogłębną analizę własnych zachowań przed publicznością i pozwolą uchwycić niuanse wpływające na sugestywność ich przekazu. Trening sygnałów werbalnych
i niewerbalnych uzupełnia warsztat selekcji i prezentacji danych w oparciu o alternatywy dla tradycyjnych pokazów slajdów.

Korzyści:

Po uczestnictwie w szkoleniu:

 • Zdobędziesz większą kontrolę nad swoją mową ciała, dzięki czemu w trakcie wystąpień poczujesz się pewniej i swobodniej;
 • Zwiększysz skuteczność wypowiadanych słów i dotrzesz do szerszej grupy odbiorców, dzięki poznaniu technik perswazyjnego konstruowania wypowiedzi;
 • Dowiesz się jak zainteresować swoją opowieścią media, dzięki warsztatowi tworzenia ciekawych informacji;
 • Nauczysz się przykuwać uwagę odbiorców podczas prezentacji, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych i multimedialnych alternatyw dla pokazów slajdów;
 • Nauczysz się skutecznie reagować na trudne pytania i zastrzeżenia, dzięki treningowi profesjonalnych dyskusji;
 • Zbudujesz obraz profesjonalnego mówcy, dzięki opanowaniu zasad savoir-vivre’u wystąpień publicznych.

Dzień 1

Moduł 1 (9:30-11:30) – Przewodnik stada – jak zapanować nad wystąpieniami przed małą grupą? (cz.1)

 • Budowanie autorytetu – narzędzia skutecznego wyrażania swoich postaw
 • Diagramy wartości – jak znaleźć i nazwać wartość, którą chcemy przekazać?
 • Drzewa decyzyjne – formułowanie celu prezentacji
 • Kreowanie wizerunku – jak wzbudzać uczucia zgodne z własną intencją?
 • Proces grupowy – mechanika małych grup i przełamywanie ich wewnętrznych barier
 • Formowanie się – budowanie pozytywnego pierwszego wrażenia i zaciekawienie grupy
 • Etap burzy – przełamywanie oporów przed słuchaniem (radzenie sobie z tzw. efektem myślenia grupowego)
 • Normalizowanie – budowanie atmosfery efektywnego słuchania
 • Faza działania – call to action, jak przekonać słuchaczy do postępowania zgodnie z naszą intencją?

Moduł 2 (11:45-13:15) – Przewodnik stada – jak zapanować nad wystąpieniami przed małą grupą? (cz.2)

 • Zaawansowane sygnały niewerbalne świadczące o profesjonalizmie
 • Praca z ubiorem – jak uczynić ze stroju dodatkowy atut?
 • Gesty wskazujące na przekazywanie wiedzy
 • Gesty wskazujące na siłę i zaufanie
 • Gesty wskazujące na wspólnotę interesów
 • Dyskusje podczas spotkań – jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami ze słuchaczami?
 • Najczęściej stosowane techniki manipulacyjne oraz strategie radzenia sobie z nimi (odkrywanie aluzji, metoda szczepionki, technika wspólnego dobra etc.)
 • 7 skutecznych strategii obrony przed presją – jak obronić swoje granice, kiedy rozmówca wywiera presję?
 • Jak reagować, gdy nie znamy odpowiedzi na pytanie? Rodzaje zgody i dygresji w służbie wystąpień publicznych
 • Nagranie 1 – nagranie krótkiej symulacji prezentacji wraz z serią pytań od publiczności w celu sprawdzenia indywidualnych umiejętności radzenia sobie z wystąpieniami przed małą grupą

Przerwa na lunch

Moduł 3 (14:15-16:00) – Wystąpienia jednostronne – jak radzić sobie z przemówieniem przed większym audytorium? (cz.1)

 • Przygotowanie planu wystąpienia
 • Jak sporządzać notatki i tworzyć konspekt wystąpienia?
 • Techniki planowania otwarcia i zamknięcia wystąpienia (formalne, wzniosłe, literackie, aktorskie)
 • Językowe mechanizmy przykuwania uwagi – presupozycje i wyrażenia oddziałujące na zmysły, czyli jak mówić, by nie stracić słuchacza?
 • Osiąganie planowanych efektów – jak sprawić, by słuchacz zadziałał po wystąpieniu?
 • Formułowanie calls to action – przykłady sugestii działania w wystąpieniach publicznych
 • Tworzenie sugestywnych obrazów w wystąpieniach publicznych – podstawy storytellingu (dramaturgia, wyraziste postaci, pozytywne przesłanie, próby, przemiana)
 • Odwoływanie się do wspólnych wartości w wystąpieniach publicznych – wykorzystywanie archetypów podczas prezentacji

Dzień 2

Moduł 4 (9:00-11:30) – Wystąpienia jednostronne – jak radzić sobie z przemówieniem przed większym audytorium? (cz. 2)

 • Techniki selekcji i prezentacji danych – jak wybrać i przekazać najważniejsze informacje
 • Tworzenie infografik – zasady kumulowania danych w formach graficznych
 • Internetowe narzędzia tworzenia infografik – PiktoChart, Easil.ly
 • Zasady tworzenia prezentacji w formie pokazów slajdów
 • Multimedialne alternatywy dla pokazów slajdów – poza prezentacyjną strefą komfortu
 • Prezi – multimedialna, graficzna platforma tworzenia prezentacji na wystąpienia
 • PawToon – prezentacje multimedialne w formie krótkich filmów
 • SlideDog – rozwiązanie dla poszukujących sposóbu pokazania różnych rodzajów dokumentów jednocześnie

Moduł 5 (11:45-13:15) – Savoir-vivre prezentacji biznesowej

 • Zasady poprawnego ubioru – komunikacja wizualna przez kolor i styl stroju
 • Wykorzystanie przestrzeni do wystąpienia – budowanie kontaktu i panowanie nad stresem dzięki ruchowi, praca ze wskaźnikami, odwoływanie się do prezentacji multimedialnej
 • Język prezentacji biznesowej – jak zwracać się do słuchaczy, by utrzymać ich zaufanie?
 • Zasady korzystania z konspektów i pomocy podczas wystąpień publicznych
 • Nagranie nr 2 – nagranie krótkiego wystąpienia wykorzystującego prezentację multimedialną i elementy storytellingu, celem nagrania jest przekazanie ciekawej historii odwołującej się do treści ukazanej na slajdzie i wpisanie tego, w temat merytoryczny wystąpienia

Przerwa na lunch

Moduł 6 (14:15-16:00) – Analiza nagrań

Uczestnicy wspólnie z trenerem przeanalizują swoje wystąpienia, by znaleźć błędy popełniane w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz pracy z audytorium. Uzyskane wskazówki pozwolą indywidualnie zarządzić obszarami wymagającymi dalszej pracy u każdego uczestnika szkolenia.

Każde szkolenie otwarte realizujemy także w formie szkoleń zamkniętych.