Inspirujące Przywództwo

Dowiedz się jak indywidualnie rozwijać swoich podwładnych.

 • Rozwiniesz wiedzę na temat własnego stylu zarządzania oraz swoich mocnych i słabych stron.
 • Poznasz 4 etapy rozwoju pracownika – 4 poziomy dojrzałości.
 • Poznasz zachowania efektywne i nieefektywne w 4 stylach przywództwa.
 • Nauczysz się angażowania i motywowania podwładnych znajdujących się na trudnym etapie rozwoju zawodowego.
 • Nauczysz się dostosowania sposobu komunikacji do etapu rozwoju pracownika i jego potrzeb.
 • Nauczysz się podstaw budowania autorytetu i osobistej wiarygodności lidera.
 • Przećwiczysz cykl rozmów dyscyplinujących.
 • Poznasz matrycę rozwoju kompetencji podwładnych.
 • Poznasz schematy stosowania kar i nagród w realności zawodowej.

Co nas wyróżnia? 

 • Opieramy się na pracy warsztatowej – na szkoleniach zachęcamy uczestników do testowania nowych umiejętności.
 • Szczególną troską jest dla nas maksymalizacja transferu wiedzy ze szkolenia do codziennej praktyki zawodowej – dla wszystkich szkoleń proponujemy realizację zadań przed i po szkoleniowych.
 • Wspieramy uczestników w rozwoju dając im to czego ich uczymy – każdy uczestnik szkoleń może kontaktować się drogą elektroniczną z trenerami w przypadku pytań związanych z wdrożeniem tematyki szkolenia w realność zawodową do 1 m-ca po szkoleniu.

Celem szkolenia jest poznanie technik zarządzania zasobami ludzkimi przez rozwój osobisty swoich pracowników.

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej, która chce rozwinąć i wykorzystać potencjał swoich pracowników w osiąganiu celów.

Przywództwo a zarządzanie – kim jest szef-lider?

 • Fragment filmu wprowadzający w temat przywództwa.
 • Kim jest i jak działa przywódca?
 • Działania podejmowane przez lidera budujące autorytet i motywujące podwładnych.

Dbanie o rozwój kariery zawodowej pracowników jako zadanie dla lidera. Droga rozwoju pracownika – od nowicjusza do mistrza

 • Kompetencje i zaangażowanie – dwa wymiary rozwoju pracownika.
 • Etapy rozwoju pracownika – cztery poziomy dojrzałości (R1 – R4).
 • Czym się różni droga rozwoju ostrożnego nowicjusza i entuzjastycznego nowicjusza?
 • Krytyczne momenty na zawodowej drodze pracownika.

Indywidualne podejście – czynnik sukcesu w pracy lidera

 • Style przywództwa: dyrektywność czy orientacja na relacje z ludźmi? Jaki styl jest optymalny dla kolejnych etapów rozwoju pracownika?
 • Jak dopasować styl przywództwa do etapu rozwoju pracownika?
 • Zachowania efektywne i nieefektywne w czterech stylach przywództwa.

Motywująca krytyka; interweniowanie w sytuacjach trudnych i wymagających poprawy pracy podwładnego

 • Cykl rozmów dyscyplinujących.
 • Rozmowa korygująca.
 • Rozmowa ostrzegawcza.
 • Rozmowa informująca o podjęciu sankcji.
 • Nagrody i kary dostępne w realności zawodowej uczestników.

Analiza zespołów z wykorzystaniem koncepcji przywództwa sytuacyjnego

 • Identyfikacja obszarów wymagających zmian.
 • Planowanie działań – partnerstwo dla rozwoju.
 • Rozwój i motywacja pracowników – nieodłączne efekty zmian.
 • Analiza zespołu – wnioski.

Każde szkolenie otwarte realizujemy także w formie szkoleń zamkniętych.