Asystent Brokera

EFEKTYWNA PRACA ASYSTENTA BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

IDEA PROGRAMOWA

Nawet jeśli tego bardzo będziemy chcieć, nie wydłużymy doby. Pomimo, że zależy nam, aby zrobić wszystkiego więcej, szybciej i lepiej, niekoniecznie jest to realne. Jak zatem pogodzić oczekiwania klientów, realność pracy Brokera Ubezpieczeniowego i efektywność pracy Asystenta?

Czerpiąc z naszego doświadczenia oraz odnosząc się do odkryć psychologii i biznesu, stworzyliśmy dla Państwa autorski program „Efektywna praca Asystenta Brokera Ubezpieczeniowego”. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

ZAŁOŻENIA

 • Szkolenie dedykowane jest Asystentom Brokerów Ubezpieczeniowych lub osobom, które niebawem będą pełnić taką funkcję.
 • Program przygotowaliśmy oparając się na ankietach, które przeprowadziliśmy wśród Członków Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych. Szkolenie zostało dopasowane do zgłaszanych potrzeb.
 • Projekt składa się z dwóch dni szkoleniowych poprzedzonych zadaniem przedszkoleniowym oraz zakończony zadaniem wdrożeniowym.
 • Każdy uczestnik będzie mieć możliwość oceny swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju oraz będzie mieć możliwość obserwacji przyrostu swoich kompetencji w trakcie szkolenia.

FORMA PRACY

Gwarantujemy intensywną i atrakcyjną formę pracy podczas szkoleń. Projekt będzie treningiem zachowań z informacją zwrotną od trenera i uczestników, pracą warsztatową z minimalną ilością wykładu. Położymy nacisk na wymianę doświadczeń, wypracowanie konkretnych rozwiązań oraz schematów działania. W trakcie szkoleń będą wykorzystywane gry, praca ze stadium przypadków odnoszącego się do codziennej realnej pracy, Video Coach (trening zachowań z wykorzystaniem najnowszych technologii), praca na gotowych scenariuszach.

Czas trwania: 2 dni

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Proaktywnie zarządzać swoją efektywnością w czasie pracy.
 • Tworzyć skuteczne nawyki działania oraz wpływać motywująco na pozostałych współpracowników.
 • Likwidować ilość rozpraszaczy, które wpływają destrukcyjnie na efektywność pracy.
 • Usprawniać przepływ strumienia zadań Brokera.
 • Priorytetyzować zadania i korzystać z narzędzi do zarządzania czasem.
 • Prowadzić w odpowiedni sposób notatki, które będą czytelnie dla Asystenta i samego Brokera.
 • Efektywnie planować cele oraz je realizować.
 • Radzić ze sobie ze stresem, szczególnie przy dużej ilości zadań.
 • Zwiększać swoją automotywację poprzez odpowiednie zarządzanie swoją efektywnością.

1. Oczekiwania a realność:

 • Zasady pracy Asystenta Brokera Ubezpieczeniowego- rola i odpowiedzialność.
 • Zakres obowiązków i sposób współpracy z bezpośrednim przełożonym
  i współpracownikami.
 • Kontakt z klientami a efektywność pracy Brokera.

2. Gra „Kwestia czasu”:

 • Praktyczne sprawdzenie swoich umiejętności zarządzania czasem.
 • Autodiagnoza swojego stylu pracy.
 • Wnioski rozwojowe.

3. Bądź graczem, a nie ofiarą:

 • Zasady proaktywności w pracy Asystenta.
 • Język gracza i język ofiary.

4. Zarządzanie swoją energią:

 • 4 źródła energii i ich wpływ na realizację zadań.
 • Nawyki skutecznego działania w realności pracy Asystenta.
 • Rozpraszacze, które spowalniają działanie Asystenta i Brokera.
 • Asertywność w pracy Asystenta.

5. Zarządzanie sobą w czasie, zamiast zarządzanie czasem:

 • Priorytetyzacja zadań.
 • Zasady planowania kalendarza i tworzenia notatek.
 • Aplikacje mobilne, które ułatwiają życie Asystenta.
 • Błędy, których można uniknąć.

6. Radzenie sobie ze stresem:

 • Główne wyzwalacze stresu w pracy Brokera Ubezpieczeniowego.
 • Korzyści i zagrożenia wynikające z sytuacji stresowych.
 • 3 sposoby na radzenie sobie z trudnymi emocjami.
 • Metody relaksacji przed, w trakcie i po pracy.

Nie znaleziono szkoleń.

Każde szkolenie otwarte realizujemy także w formie szkoleń zamkniętych.