grupa nowe motywacje

Wierzymy, że zaangażowanie ludzi to fundament rozwoju każdej organizacji. Od 15 lat, poprzez pracę z ludźmi, pomagamy organizacjom w realizowaniu celów biznesowych i podejmowaniu strategicznych wyzwań.  Grupa Nowe Motywacje skupia firmy specjalizujące się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań wspierających rozwój organizacji poprzez wzrost kompetencji pracownika.

KLUCZOWE OBSZARY SPECJALIZACJI

EFEKTYWNIE ODPOWIADAMY NA POTRZEBY RYNKU

Jesteśmy świadkami spowolnienia gospodarczego. Taka sytuacja zmusza przedsiębiorców do maksymalizacji efektów i optymalizacji kosztów. 

Oferowana przez nasz kompleksowa usługa stanowi skuteczny sposób na racjonalne operowanie budżetem. 

Oferujemy szkolenia dla firm, rozwiązania dla administracji publicznej, zarządzanie projektami, logistyczne zaplecze dla szkoleń oraz imprezy integracyjne.

Skupienie pod jednym dachem kluczowych kompetencji powala naszym klientom na uzyskanie konkretnych korzyści. 

Nasze kompleksowe podejście zwiększa efektywności Państwa organizacji. 

Zachęcamy do nawiązanie współpracy z naszymi firmami.

OD 1997 JESTEŚMY CZĘŚCIĄ SCHOUTEN GLOBAL

SCHOUTEN GLOBAL TO JEDEN Z EUROPEJSKICH LIDERÓW SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

Schouten Global w swoich działaniach nigdy nie sprowadza zespołów ludzi pracujących w organizacjach do tabelek excela. 

Zapewnia osobom, zespołom i organizacjom odpowiednie instrumenty do nawigacji w nowym środowisku pracy i wspiera ich w budowaniu ich mocnych stron i talentów. 
Skupiają się na rozwijaniu asertywnych postaw w stosunku do innych, co prowadzi do otwartej komunikacji i autentycznych relacji.

Twórcy Schouten Globa wierzą, że sukces organizacji zależy od osobistego sukcesu pracowników. Od lat skutecznie uwalniają potencjał ludzi pracujących w organizacjach na całym świecie. 

Jako Nowe Motywacje, jesteśmy dumni, że możemy tworzyć biznes z tak silnym rynkowym graczem. 

150 TYS PRZESZKOLONYCH PRACOWNIKÓW

W PRACY Z LUDŹMI LICZBY I SKALE NIE SĄ NAJWAŻNIEJSZE

Istotą naszych działań jest poszukiwanie rozwiązań wspólnie z klientem. Wiemy, że kluczowa jest umiejętność zrozumienie jego celów biznesowych. 

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam konstruować merytoryczne i skuteczne programy. 

Jednak to nie liczby stanowią o skuteczności programu szkoleniowego. 

Wiara we własne siły, chęć podejmowania nowych inicjatyw, zaangażowanie, nastawienie do pracodawcy - te i wiele innych miękkich postaw staramy się skutecznie rozwijać i modelować.  

W dzisiejszym świecie biznesu rozumienie mechanizmów rządzących ludzkim zachowaniem to podstawa. 

TWORZYMY GRUPĘ

 

DZIŚ NOWE MOTYWACJE TO GRUPA PROFESJONALNYCH
I WYSPECJALIZOWANYCH FIRM


Od lat ściśle współpracujemy z firmami należącymi do Grupy Nowe Motywacje. 
Podnosząc nasze kompetencje oferujemy obecnym klientom w pełni kompleksową usługę.  
Takie podejście pozwala nam zapewnić optymalizację oferty i kosztów.

W portfolio naszych usług znajdziecie Państwo:

Szkolenia dla firm, gdzie naszą rolą jest wsparcie Państwa w konkretnej sytuacji biznesowej, wyzwaniu lub problemie. Proponujemy różne formy współpracy: od analiz i diagnozy sytuacji, poprzez konsultacje i coaching, po wdrażanie dedykowanych projektów rozwojowych. 

Rozwiązania dla administracji publicznej, gdzie tworzymy i realizujemy innowacyjne programy rozwojowe i szkoleniowe. Dzięki nam urzędy działają sprawniej, a ich pracownicy są bliżej obywateli

Organizację imprez integracyjnych. Potrafimy angażować ludzi w oryginalne projekty, wykreować niezapomnianą i niecodzienną atmosferę. Zapewniamy integracje aktywne, twórcze, wieczorne oraz atrakcyjne formy wspierania działań szkoleniowych i rozwojowych.

Zarządzanie projektami, gdzie wdrażamy wytyczne uznanych metodyk, standardów, narzędzi i technik wykorzystywanych do prowadzenia projektów. Niezależnie od tego, czy budują Państwo fabrykę, prowadzą inwestycję, reorganizują firmę, czy po prostu wdrażają własne idee, w każdej sytuacji można skorzystać z naszej pomocy, by zrobić to dobrze z poczuciem bezpieczeństwa i kontroli.

Zaplecze logistyczne dla szkoleń.Państwo mogą skoncentrować swoje wysiłki na merytorycznych przygotowaniach. My zajmiemy się logistyką. Dzięki czemu szkolenie na pewno się uda!  

WYKORZYSTUJEMY NOWE TECHNOLOGIE

SYSTEMATYCZNIE POSZERZAMY NASZE MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWE O NOWOCZESNE NARZĘDZIA

Częsty powodem braku możliwości oddelegowania pracownika na szkolenie są ograniczone zasoby kadrowe. Odpowiedzią na taka sytuację jest e-learning. 

Jesteśmy świadomi, że technologie informatyczne i multimedialne są powszechnie obecne w naszym życiu. Sukcesywnie włączamy je w procesy szkoleniowe i rozwojowe.

Jednym z naszych innowacyjnych programów jest HIGH IMPACT TRAINING.

HIT w mniejszym stopniu skupia się na zmianie świadomości uczestników szkoleń, dużo ważniejsze jest ćwiczenie konkretnych umiejętności. 

Mówiąc w skrócie: mniej gadania, więcej praktyki. Odpowiada różnym stylom uczenia się. Animacje i scenki video sprawiają, że materiał jest rozpoznawalny i łatwy do zapamiętania. Interaktywne "case study" i symulacje realnych sytuacji biznesowych sprawiają, że nauka ma charakter praktyczny. 

W sekcji nowości możesz pobrać wirtualny katalog prezentujący model HIT. 

NOWE MOTYWACJE

NOWA ADMINISTRACJA

GRUPA PM

NOWE INTEGRACJE

HR LOGISTIC

NOWE MOTYWACJE

Wierzymy, że pracownicy,którzy rozumieją sens swojej pracy, są zaangażowani, twórczy i skuteczni.

Dlatego dajemy firmom, menedżerom i pracownikom rozwiązania, które mają pozytywny wpływ na realizację założonych celów. Wspieramy przywództwo i zarządzanie, doskonalimy sprzedaż, budujemy i rozwijamy kompetencje.

Rezultaty biznesowe zależą od ludzi.

Dlatego w centrum naszej uwagi jest człowiek. Poprzez właściwą współpracę z ludźmi, każda organizacja jest w stanie osiągać nawet karkołomne cele. Mamy wpływ na miękkie czynniki ludzkie: podejście menedżerów do podwładnych, sztuka komunikacji i budowania relacji, delegowanie zadań, budowanie zaangażowania, troska o rozwój i udzielanie merytorycznego wsparcia.

Naszą rolą jest wsparcie Państwa w konkretnej sytuacji biznesowej, wyzwaniu lub problemie.

Proponujemy różne formy współpracy: od analiz i diagnozy sytuacji, poprzez konsultacje i coaching, po wdrażanie dedykowanych projektów rozwojowych. Oczekiwane rezultaty. Wdrożenie w Państwa organizacji pożądanej zmiany, nowa energia do działania, nowe motywacje.

NOWA ADMINISTRACJA

Efektywnie działający urząd przyjazny obywatelom.

Administracja państwowa zmienia się w kierunku coraz lepszej jakości świadczonych usług i zwiększania efektywności działania. Wspieramy te cele poprzez wielopłaszczyznową współpracę z kierownictwem urzędów i pracownikami na wszystkich szczeblach hierarchii. 

Choć efektywność w urzędzie zależy od wielu czynników, głównym ogniwem pozostaje człowiek zaangażowany i rozumiejący sens pracy.

Współpracując z urzędami koncentrujemy się na ludziach oraz systemach, które mają bezpośrednie przełożenie na jakość codziennych działań.Doskonalimy umiejętności i kompetencje pracowników, ale też wdrażamy różnego rodzaju narzędzia pozytywnie oddziałujące na efektywność w pracy uczymy też jak z nich korzystać.

Jesteśmy partnerem w zakresie opracowywania i wdrażania modeli kompetencyjnych, systemów ocen, rozwoju i doskonalenia kadr.

Służymy konsultacjami w zakresie optymalizacji wykorzystania potencjału ludzkiego. Tworzymy i realizujemy innowacyjne programy rozwojowe i szkoleniowe.
Dzięki nam urzędy działają sprawniej, a ich pracownicy są bliżej obywateli.

GRUPA PM

Cokolwiek robimy, w pracy czy w życiu, nasze działania to projekty.

Z praktyki wiemy, że każdy projekt można realizować szybciej i taniej, bez utraty jakości. Zawsze jest jakiś sposób, by działać lepiej albo inaczej, by mieć większy dochód, mniej strat lub po prostu więcej pozytywnych emocji.

Można lepiej realizować swoje cele dzięki lepszemu zarządzaniu projektami.

Można się tego nauczyć (dzięki szkoleniom i certyfikacji), Można też skorzystać z naszego wsparcia, stawiając nas w roli lidera odpowiedzialnego za prowadzenie projektu. Niezależnie od tego, które z obszarów Państwa działalności i procesów biznesowych wymagają wsparcia, naszą rolą jest je udoskonalić i wiemy, jak to zrobić.

Wdrażamy wytyczne uznanych metodyk, standardów, narzędzi i technik wykorzystywanych do prowadzenia projektów, zarządzania produkcją i jakością oraz budowania kompetencji pracowników organizacji.

Niezależnie od tego, czy budują Państwo fabrykę, prowadzą inwestycje, reorganizują firmę, czy po prostu wdrażają własne idee, w każdej sytuacji można skorzystać z naszej pomocy, by zrobić to dobrze z poczuciem bezpieczeństwa i kontroli.

NOWE INTEGRACJE

Efektywne zespoły powinny dobrze się znać, a ludzie nawzajem siebie rozumieć.

Niekiedy do wydajnej pracy potrzeba rozrywki, czasem też zabawa jest atrakcyjną nagrodą za ciężką pracę. W Nowych Integracjach zajmujemy się profesjonalnie zarówno integrowaniem, jak i motywowaniem ludzi w zespołach.

Efektywny zespół osiągnie ambitny cel wielokrotnie szybciej od grupy nieznających się ludzi.

By zespół był efektywny, musi być zgrany potrzebuje integracji i wzajemnego poznania. Bez integracji nie ma relacji, a bez relacji nie ma dobrej współpracy. Integracja z nami podnosi efektywność, scala zespoły oraz pozwala doskonalić te obszary, które można wzmocnić.

Mamy wiele pomysłów, jak motywować ludzi i nagradzać ich za pracę.

Potrafimy angażować w oryginalne projekty, wykreować niezapomnianą i niecodzienną atmosferę. Zapewniamy integracje aktywne, twórcze, wieczorne oraz atrakcyjne formy wspierania działań szkoleniowych i rozwojowych. 

HR LOGISTIC

Udana konferencja, event czy szkolenie to nie tylko merytoryka.

To także zaplecze logistyczne: przygotowanie, koordynacja, zapięcie wszystkiego na ostatni guzik. To szereg działań, których zazwyczaj nie widać, a które decydują o jakości projektu i zadowoleniu uczestników. W tym zakresie zapewniamy pełen outsourcing.

Przygotowanie i obsługa eventów - szkoleń, konferencji, wyjazdów integracyjnych, spotkań biznesowych - zawsze operacyjnie obciąża organizatora.

Tego typu wydarzenia są czasochłonne, wymagają żmudnych prac, negocjacji, licznych ustaleń, wymiany maili. Wymagają też rozeznania możliwości rezerwacji miejsc noclegowych, sal konferencyjnych oraz oferty dostawców różnego rodzaju usług. 

Przekazując nam odpowiedzialność za te działania, mogą Państwo skoncentrować swoje wysiłki na merytorycznych przygotowaniach.

My zajmiemy się logistyką, dzięki czemu event na pewno się uda! Stoi za nami doświadczenie obsługi największych projektów szkoleniowych realizowanych w Polsce oraz dużych imprez integracyjnych. W projektach jesteśmy tam, gdzie nas potrzebują i gdzie powinniśmy być. I dlatego właśnie nasi Klienci w przeddzień ważnych wydarzeń mają spokojny sen.