Erasmus

„The Future od learning”

Szanowni Państwo,
Jest nam miło poinformować, że rozpoczęliśmy projekt partnerski w ramach programu Erasmus+ pt. “The future of learning” w ramach partnerstwa strategicznego na rzecz edukacji osób dorosłych.

W skład Konsorcjum wchodzi 3 partnerów, z 3 krajów europejskich:

  • Nowe Motywacje Sp. z o.o., Kraków, Polska – lider projektu.
  • INSTITUT INPRO. a.s., Praha, Republika Czeska.
  • UK Butterflies LTD, Bradford, Wielka Brytania.

Nasz projekt:
Projekt pt. The future of learning został wspólnie zainicjonowany oraz opracowany przez Nowe Motywacje z Polski, UK Butterflies z Wielkiej Brytanii oraz Institut INPRO z Czech. Projekt wpisuje się w priorytet EDUKACJA DOROSŁYCH: Poszerzanie i rozwój kompetencji edukatorów, HORYZONTALNY: Uzyskiwanie odpowiednich umiejętności i kompetencji na wysokim poziomie oraz EDUKACJA DOROSŁYCH: Zwiększanie popytu i uczestnictwa poprzez skuteczne strategie aktywizacji. Projekt ma bezpośredni związek i wpływ na edukację osób dorosłych oraz edukację pozaformalną. Głównym celem projektu poprawa dostępności edukacji pozaformalnej dla osób dorosłych z wykorzystaniem aplikacji mobilnych oraz zwiększenie efektywnych narzędzi pracy edukatorów z osobami dorosłymi.

Celem szczegółowe projektu:

  • zwiększenie kompetencji osób dorosłych korzystających z edukacji pozaformalnej oraz samych edukatorów poprzez opracowanie aplikacji umożliwiających ciągłe doskonalenie swoich kompetencji,
  • wzrost wiedzy nt. potrzeb i oczekiwań odbiorców innowacyjnych narzędzi w edukacji pozaformalnej
  • poprawa dostępności narzędzi edukacyjnych ułatwiających korzystanie edukacji pozaform z wykorzystaniem aplikacji mobilnych.

Każdy z partnerów działa w obszarze edukacji pozaformalnej osób dorosłych, zatem posiada odpowiedni doświadczenie w celu realizacji zamierzonych rezultatów i wskaźników projektu. Nowatorski charakter projektu będzie skupiał się przede wszystkim na rozwiązaniach mobilnych, które będą do zastosowania w wielu procesach edukacji pozaformalnej osób dorosłych oraz wspomogą proces uczenia się, a także wzbogacą wachlarz możliwości oraz narzędzi pracy edukatorów.
Rezultatem projektu będą aplikacje mobilne służące osobom dorosłym w ciągłej edukacji. Aplikacje mobilne będą służyły aktywizacji osób dorosłych do ciągłego uczenia się, podnoszenia swoich kompetencji, zdobywania nowej wiedzy, ćwiczeń praktycznych umiejętności, wsparcia procesów edukacyjnych na odległość oraz utrwalania relacji edukator-osoba dorosła w całym procesie uczenia się. Wypracowane narzędzia będą ogromnym wsparcie dla rynku edukacji pozaformalnej, jako innowacyjne, nowe formy pracy z osobami dorosłymi. Atutem narzędzi będzie możliwość korzystania z nich poza miejscem stacjonarnej nauki, dostosowanie ilości czasu poświęconej nauce do własnych możliwości czasowych w ciągu dnia, czy też wartości merytorycznej oraz wysokiej jakości.

Wyniki projektu będą upowszechnione poprzez zaplanowane działania w ramach projektu i po zakończeniu m.in. poprzez konferencje upowszechniające w 3 krajach, mailing z informacją o rezultatach projektu, informacją na platformie EPALE nt. projektu i jego rezultatów oraz informacjom i materiałom na stronach www partnerów.

Zespół projektowy